تماس با ما

کارخانه

ایران - کردستان - سنندج ,شهرک صنعتی شماره یک انتهای خیابان نهم

تلفن: +988733383675-6 فکس: +988733383674

دفتر مرکزی

ایران -تهران - خیابان ولی عصر بالاتر از خیابان بهشتی کوچه نادر پلاک ۳ واحد ۲

تلفن: +982188986546 فکس: +982188986358 ایمیل: office@nirousazan.com

انبار

ایران - کردستان - سنندج ,شهرک صنعتی شماره یک انتهای خیابان نهم

تلفن: +988733383675-6© 2016 Maad . All Rights Reserved.