ژنراتورها

×

سیم با عایق کاپتون و فایبر گلاس

×

سیم با عایق کاپتون و داگلاس

×

هالوکنداکتورها

Hollow copper wire
Standard: ASTM B 49

UNS C10200-C10100

IEC 60851 part 1-6

Description
 

hollow conductors are made from high-conductivity, oxygen-free copper OF-OK®, which is a high purity copper with an electrical conductivity of at least 100% IACS.  OF-OK oxygen-free copper used in our hollow conductors is cast in our own foundry in electric furnaces using selected high purity raw materials.

The manufacture and insulated With all materials in accordance with the standard.of these wires in different dimension in hollow conductors .

Range of dimensions :

Size range: Different shapes from    4 x 4 mm up to 100 x 100 mm.

 

Advantages : Hollow conductor tubing is commonly used for providing internal conductor cooling by allowing gas or liquid to flow internally through the conductor.
Application: MRI devices .

Magnets for high energy physics applications .

Particle accelerators .

Generators.

Induction furnaces.

Plasma research devices.

Electrodynamic vibration test systems .

Ion implantation units for the microcircuit industry .

High gradient separators .

Waveguides .

 

×

سیم های مسی لاکی تخت عایق شده با فایبرگلاس و داگلاس

×

سیم های لاکی عایق شده با داگلاس و فایبرگلاس

×

سیم های مسی عایق شده با فایبرگلاس

×

سیم های مسی عایق شده با داگلاس و فایبر گلاس

×

سیم های مسی عایق شده با الیاف داگلاس

© 2016 Maad . All Rights Reserved.